Combo Giảm Giá R01

194,000 130,000

  • 2 Gin Beefeater – chai nhựa – 50 ml – nồng độ 40%
  • 1 Absolut Vodka – chai nhựa – 50 ml – nồng độ 40 %
  • 1 Black label – chai nhựa – 50 ml – nồng độ 40%
  • 2 Campari – chai sành – 50 ml – nồng độ 20%

    Liên hệ đặt hàng:

Hotline 1: 0968.510.062 Hotline 2: 0947.659.840